ჩვენ შესახებ

ა(ა)იპ ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო შეიქმნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ და ფუნქციონირებს 2015 წლიდან  ( ყოფილი ა(ა)იპ ბათუმის ტურისტული სააგნეტო ). სააგენტოს ძირითადი მიზანია ტურისტული პროდუქტების შექმნა და განვითარება, საინფორმაციო ცენტრების მართვა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების მართვა
მარშრუტების რუკები
კომერციული პროექტები
ფესტივალები
კონფერენცია
ტურისტული პოტენციალის კვლევა და მარკირება
გაცნობითი ტურები
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა
გამოფენებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობა

სააგენტოს დებულება

მოკლე აღწერა

სააგნეტოს სტრუქტურა

მოკლე აღწერა

სააგენტოს საქმიანობის ანგარიშები

ა(ა)იპ ტურისტული პროდუქტების განვითარების საააგნეტოს 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში

ა(ა)იპ ტურისტული პროდუქტების განვითარების საააგნეტოს 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში

ა(ა)იპ ტურისტული პროდუქტების განვითარების საააგნეტოს 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში

ა(ა)იპ ტურისტული პროდუქტების განვითარების საააგნეტოს 2015 წლის საქმიანობის ანგარიში